ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Το Εργαστήριο Υδρομετρητών της ΕΥΔΑΠ κατασκευάζει και επισκευάζει υδρομετρητές για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 2.030.000 εγκατεστημένων παροχών ύδρευσης της Εταιρίας. Επίσης, δραστηριοποιείται στη διακρίβωση οργάνων ψυχρού πόσιμου νερού οριζόντιας τοποθέτησης. Το στελεχιακό του δυναμικό διαθέτει πλούσια γνώση και εμπειρία σε θέματα μετρήσεων και μετρητικού εξοπλισμού.

Το Εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (εργαστήρια, βιομηχανίες, δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης κ.α.), τόσο σε θέματα διακριβώσεων, όσο και προδιαγραφών, αξιολόγησης και συντήρησης υδρομετρητών και εξοπλισμού μετρήσεων.

Παράλληλα, αναπτύσσει δραστηριότητες πιλοτικών εφαρμογών νέων τεχνολογιών καταμέτρησης.

Το 2002 το Εργαστήριο διαπιστεύτηκε από το ΕΣΥΔ ως Εργαστήριο Διακριβώσεων μετρητικών οργάνων όγκου και παροχής σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, αποκτώντας έτσι επίσημη αναγνώριση της αξιοπιστίας των μετρήσεων που διεξάγει. Αποτελεί το μοναδικό διαπιστευμένο εργαστήριο του είδους του στον ελλαδικό χώρο που διαθέτει σύγχρονο μετρητικό εξοπλισμό.

Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος, η οποία είναι η μέθοδος της ζύγισης, περιγράφεται στο πρότυπο ISO 4185:1980. Αφορά στη μέθοδο μέτρησης ροής υγρού σε κλειστά δίκτυα μέσω της μέτρησης μάζας υγρού, η οποία συλλέγεται σε δεξαμενή ζύγισης σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ως υγρό διακρίβωσης χρησιμοποιούμε το ψυχρό πόσιμο νερό.

Εκτός πεδίου διαπίστευσης, το Εργαστήριο Υδρομετρητών έχει τη δυνατότητα διενέργειας μετρήσεων μεγαλύτερου εύρους, το οποίο είναι:

α. για μετρήσεις παροχής έως και 280.000 l/h

β. για μετρήσεις όγκου έως και 5.000 l

Η επέκταση του πεδίου της διαπίστευσης για τα δύο παραπάνω εύρη μετρήσεων αποτελεί έναν από τους επόμενους στόχους του Εργαστηρίου.