Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

“Υδρομετρητής” είναι το όργανο εκείνο που προορίζεται να μετρά, να απομνημονεύει και να εμφανίζει τον όγκο του νερού που διέρχεται από το μετρητικό μηχανισμό του, σε συνθήκες μέτρησης (ISO 4064 part 1).


Η ΕΥΔΑΠ με σκοπό την ορθή συλλογή των μετρητικών δεδομένων των υδρομετρητών που βρίσκονται τοποθετημένοι στο Δίκτυο Ύδρευσης, επένδυσε σε εξοπλισμό ελέγχου των υδρομετρητών που καταγράφουν την κατανάλωση νερού στο δίκτυο της πόλης, διασφαλίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την ακεραιότητα των συναλλαγών με τους υδρευόμενους πελάτες της, αλλά και την προστασία των φυσικών πόρων. Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργεί επί σειρά ετών το μοναδικό στον ελληνικό χώρο Εργαστήριο Υδρομετρητών, που διενεργεί ελέγχους λειτουργίας και διακρίβωσης υδρομετρητών, διατομών DN 15 – DN 150.


Η ΕΥΔΑΠ, το χρονικό διάστημα 1996-2000, προμηθεύτηκε και εγκατέστησε τέσσερα (4) αυτόματα δοκιμαστήρια μετρητών ψυχρού νερού οριζόντιας τοποθέτησης, με συνολική δυνατότητα ελέγχου σε παροχές από 15 l/h  έως 500.000 l/h και σε διαστάσεις από DN 15  έως DN 150.


Δεδομένης της μοναδικότητας στον ελλαδικό χώρο κατάλληλα εξοπλισμένου εργαστηρίου ελέγχου υδρομετρητών και για την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που παρείχε στους καταναλωτές της, το 2002 εγκατέστησε Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 και διαπιστεύθηκε από δύο φορείς μετρολογίας, τον γερμανικό φορέα μετρολογίας (DKD) και τον ελληνικό φορέα μετρολογίας (ΕΣΥΔ).


Το 2020 η  ΕΥΔΑΠ δρομολόγησε την ανανέωση και αναβάθμιση του μετρητικού εξοπλισμού ελέγχου των υδρομετρητών, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων, μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης τριών νέων αυτόματων δοκιμαστηρίων μετρητών ψυχρού νερού οριζόντιας τοποθέτησης, με συνολική δυνατότητα ελέγχου σε παροχές από 2 l/h  έως 550.000 l/h και σε διαστάσεις από DN 15  έως DN 150, τα οποία είναι ιχνηλάσιμα στα Εθνικά Πρότυπα.


Με την προμήθεια του νέου μετρητικού εξοπλισμού η Υπηρεσία Υδρομετρητών & Δοκιμών Υλικών της Διεύθυνσης Συστημάτων και Δεδομένων Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, η οποία είναι αρμόδια για τους μετρολογικούς ελέγχους, διαθέτει τη δυνατότητα ελέγχου στις ακόλουθες κατηγορίες οργάνων & υλικών δικτύου:

• Μηχανικοί μετρητές όλων των τύπων και μετρολογικών κατηγοριών, διαστάσεων από DN 15 – DN 40 με σπείρωμα στα άκρα
• Μετρητές χωρίς κινούμενα μέρη (Ηλεκτρονικοί υδρομετρητές) όλων των τύπων και μετρολογικών κατηγοριών, διαστάσεων από DN 15 – DN 40 με σπείρωμα στα άκρα
• Μηχανικοί μετρητές όλων των τύπων και μετρολογικών κατηγοριών, διαστάσεων από DN 50 – DN 150 με φλάντζες στα άκρα
• Μετρητές χωρίς κινούμενα μέρη (Ηλεκτρονικοί υδρομετρητές) όλων των τύπων και μετρολογικών κατηγοριών, διαστάσεων από DN 50 – DN 150 με φλάντζες στα άκρα
• Ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα όλων των μετρολογικών κατηγοριών, διαστάσεων από DN 15 – DN 40 με σπείρωμα στα άκρα
• Ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα όλων των μετρολογικών κατηγοριών, διαστάσεων από DN 50 – DN 150 με φλάντζες στα άκρα
• Φίλτρα τύπου «strainer» & τύπου «Υ», διαστάσεων από DN 50 – DN 150 με φλάντζες στα άκρα
• Βάνες διαστάσεων από DN 50 – DN 300 με φλάντζες στα άκρα

Στα αναφερόμενα όργανα οι έλεγχοι που διενεργούνται ανά κατηγορία είναι :

• Δοκιμή εύρεσης σφάλματος καταγραφής των μετρητών
• Δοκιμές επαναληψιμότητας σφάλματος καταγραφής των μετρητών
• Δοκιμή εύρεσης σημείου έναρξης καταγραφής των μετρητών
• Δοκιμή αντοχής σε υψηλή  στατική πίεση (έως 32 bar)

Πέραν των ελέγχων των μετρολογικών χαρακτηριστικών των μετρητών, η Υπηρεσία Υδρομετρητών & Δοκιμών Υλικών έχει στην αρμοδιότητά της τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μετρητών και μετρητικού εξοπλισμού καθώς και την εκπαίδευση του Προσωπικού. Επιπλέον, συμμετέχει στις Επιτροπές Αξιολόγησης και Παραλαβής μετρητών και μετρητικού εξοπλισμού και σε ερευνητικά προγράμματα νέων τεχνολογιών μετρητών και καταμέτρησης.

Σήμερα, η Υπηρεσία Υδρομετρητών & Δοκιμών Υλικών παρέχει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (εργαστήρια, βιομηχανίες, δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης κ.α.), τόσο σε θέματα δοκιμών όσο και σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

Η επικοινωνία με την Υπηρεσία Υδρομετρητών & Δοκιμών Υλικών διεξάγεται με τη συμπλήρωση της φόρμας «ΑΙΤΗΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ – Test Request» 
Ο «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ» αναφέρεται σε χαρακτηριστικά δοκιμών που πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων.

Για υπηρεσίες όπου δεν αναφέρονται στο τιμοκατάλογο,  είναι απαραίτητη η επικοινωνία με την Υπηρεσία Υδρομετρητών & Δοκιμών Υλικών:
• e-mail  eydapwml@eydap.gr
• τηλ. +30 310 2144839
 

            

           

 

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας