ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

Οδηγίες:
Εισάγετε ημερομηνία με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (π.χ. 28/04/2001) μεταξύ του 1980 και σήμερα. Στη συνέχεια πιέστε το κουμπί "Ημέρα" για να εμφανιστούν οι μετρήσεις της επιλεγμένης ημερομηνίας, το κουμπί "Εβδομάδα" για να εμφανιστούν οι μετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας, ή το κουμπί "Μήνας" για να εμφανιστούν οι μετρήσεις του προηγούμενου μήνα από την ημερομηνία που εισαγάγατε.
Τελευταία Διαθέσιμη Ημερομηνία:26/11/2021