Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

Η μεταφορά του ακατέργαστου νερού από τις πηγές του (ταμιευτήρες, γεωτρήσεις) στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) της ΕΥΔΑΠ γίνεται μέσω ενός εκτενούς συστήματος εξωτερικών υδραγωγείων συνολικού μήκους 495 χλμ.

Τα υδραγωγεία αυτά διακρίνονται σε:

  • Κύρια (Μόρνου, Υλίκης) συνολικού μήκους 310 χλμ.
  • Ενωτικά (Μόρνου - Υλίκης, Μαραθώνα - Γαλατσίου, Διστόμου) συνολικού μήκους 105 χλμ.
  • Βοηθητικά, συνολικού μήκους 80 χλμ.

Τα υδραγωγεία του Μόρνου και της Υλίκης επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των ενωτικών υδραγωγείων. Η ύπαρξη των ενωτικών υδραγωγείων επιτρέπει τον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή των 2 υδραγωγείων, με τη δυνατότητα παύσης της λειτουργίας του ενός από τα δύο. Επιπλέον, παρέχουν τη δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων εκμετάλλευσης των πηγών υδροληψίας, ανάλογα με τις υδρολογικές συνθήκες και τις ανάγκες της κατανάλωσης.

Τέλος, παρά τη μεγάλη απόσταση των κυρίων υδροδοτών (Μόρνου, Υλίκης) από την Αττική, η μεγαλύτερη ποσότητα του νερού μεταφέρεται μέσω των υδραγωγείων με τη δύναμη της βαρύτητας χωρίς την οικονομική, αλλά και την περιβαλλοντική επιβάρυνση ενεργοβόρων αντλήσεων, που μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ενεργοποιούνται,  π.χ. άντληση από την Υλίκη από τα τέλη του 2007 έως τα μέσα περίπου του 2009.
 

Υδραγωγείο Μόρνου
Το υδραγωγείο Μόρνου έχει μήκος 188 χλμ., λειτουργεί με βαρύτητα και μεταφέρει το νερό από τον ταμιευτήρα Μόρνου στις 3 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Γαλατσίου, Αχαρνών και Ασπροπύργου. Αποτελείται από:
  • 15 σήραγγες συνολικού μήκους 71 χλμ.
  • 12 σίφωνες συνολικού μήκους 7 χλμ.
  • 15 διώρυγες συνολικού μήκους 110 χλμ.
Η μέγιστη παροχή του υδραγωγείου από τον Μόρνο μέχρι τη Θήβα είναι 23 κ.μ. νερού ανά δευτερόλεπτο. Κατά μήκος του υδραγωγείου λειτουργούν εγκαταστάσεις τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και σύστημα δυναμικής ρύθμισης, που εγγυώνται την ασφαλή λειτουργία του υδραγωγείου. Ο υδαταγωγός Μόρνου, εκτός της Αττικής, υδρεύει 18 δήμους και κοινότητες των νομών Φωκίδος, Βοιωτίας και Αττικής, που βρίσκονται κατά μήκος του.

 
Υδραγωγείο Υλίκης
Το υδραγωγείο Υλίκης μεταφέρει το νερό από τον ταμιευτήρα της Υλίκης στον ταμιευτήρα του Μαραθώνα και ενδιάμεσα υδροδοτεί τη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Πολυδενδρίου. Έχει συνολικό μήκος 67 χλμ. και λειτουργεί με άντληση. Αποτελείται από:
  • Διώρυγες συνολικού μήκους 23,7 χλμ.
  • Σίφωνες συνολικού μήκους 11,3 χλμ.
  • Σήραγγες συνολικού μήκους 12,3 χλμ.
  • Κλειστούς αγωγούς συνολικού μήκους 19,4 χλμ.
Ενωτικό υδραγωγείο Μόρνου - Υλίκης
Διασυνδέει το υδραγωγείο Μόρνου με το υδραγωγείο Υλίκης, συνολικού μήκους 17,9 χλμ.

 
Ενωτικό υδραγωγείο Μαραθώνος - Γαλατσίου
Μεταφέρει το νερό του Ταμιευτήρα Μαραθώνα στη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) στο Γαλάτσι και έχει συνολικό μήκος 21,5 χλμ.

 
Ενωτικό υδραγωγείο Διστόμου
Το υδραγωγείο Διστόμου μεταφέρει το νερό από τις γεωτρήσεις Βασιλικών - Παρορίου και από το ρέμα Μαυρονερίου στο υδραγωγείο Μόρνου. Έχει συνολικό μήκος 19 χλμ.

 

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας