Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΘΕΣΗΣ

Εάν συνεχίσετε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, τότε συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και συνθήκες χρήσης:
Η «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της Ιστοθέσης της να είναι ενημερωμένο. Η πληροφορία που περιέχεται στις Ιστοσελίδες μας αποσκοπεί στην γενικότερη ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών της. Αλλαγές και προσθήκες μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή χωρίς κάποια άλλη υποχρέωση της «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» για ιδιαίτερη ενημέρωση ή επισήμανση.
Το συνολικό περιεχόμενο της Ιστοθέσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., το λογότυπο, το εμπορικό σήμα, τα στοιχεία, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα κείμενα, και ο κώδικας των Ιστοσελίδων αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.»  και δεν επιτρέπεται χωρίς την σύμφωνη γνώμη της, η αντιγραφή, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, η δημοσίευση, η μετάδοση, η μεταβίβαση, η αναπαραγωγή, η διανομή, η παρουσίαση και χρήση τους από τρίτους, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.
Η «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» καταβάλλει κάθε προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, ώστε η Ιστοθέση της να είναι προστατευμένη από κακόβουλες επιθέσεις και ιούς και να είναι συνεχώς σε καλή λειτουργία. Η «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» εν τούτοις δεν θα έχει καμμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν τεχνικών ή άλλων ανωμαλιών ή μη διαθεσιμότητάς της.
Η πλοήγηση και χρήση της Ιστοθέσης μας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη της. Ως επισκέπτης υποχρεούσθε να κάνετε χρήση της Ιστοθέσης της «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Για τον σκοπό αυτό, ο επισκέπτης των Ιστοσελίδων μας οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε άλλους επισκέπτες/χρήστες ή δυσλειτουργία στην Ιστοθέση. Η ασφάλεια του δικτύου, του εξοπλισμού και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (πλατφόρμα e-mail) που επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, δεν αποτελεί ευθύνη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Η «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» σας παρέχει ενδεικτικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση των Ιστοσελίδων μας.
Η Ιστοθέση μας για διευκόλυνση των επισκεπτών της και στα πλαίσια των παρεχόμενων προς τους χρήστες της υπηρεσιών της, παρέχει Χρήσιμους Συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης, τους οποίους σας καλούμε σε κάθε περίπτωση να διαβάσετε. Η παραπομπή σε αυτούς δεν συνιστά αποδοχή ή έγκριση του περιεχομένου τους. Ως εκ τούτου, η «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους, δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται την διαθεσιμότητά τους, την ορθότητα, την πληρότητα, την νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που διατίθενται από άλλους διαδικτυακούς τόπους.
Για τις παρατηρήσεις σας σε σχέση με το περιεχόμενο της Ιστοθέσης μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» (pubrel@eydap.gr τηλ. : 2107495420). Για τυχόν προβλήματα ή δυσλειτουργίες που ενδεχομένως διαπιστώσετε κατά την χρήση της Ιστοθέσης μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Σχεδιασμού Εφαρμογών Ψηφιακής Εμπειρίας της «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» (y_sepse@eydap.gr τηλ. : 2102144391) σε εργάσιμες ημέρες και ώρες».


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΑΣ

 • Προστατεύετε τον υπολογιστή σας με προγράμματα antivirus και antispyware και φροντίστε για την συχνή ενημέρωσή τους με τις τελευταίες εκδόσεις
 • Μην παρασύρεστε από συνδέσμους (links) που πιστεύετε ότι θα σας οδηγήσουν στην Ιστοθέση της «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.». Πάντα πληκτρολογείτε την διεύθυνση της Ιστοθέσης μόνοι σας (www.eydap.gr) και όχι μέσω σύνδεσης (link), ειδικά αν σας σταλεί μέσω e–mail ή δημοσιεύεται σε ιστοσελίδες άλλων εταιρειών, μηχανών αναζήτησης κλπ.
 • Η αυθεντικότητα της Ιστοθέσης της «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» εξασφαλίζεται με το πιστοποιητικό της Thawte, έναν από τους μεγαλύτερους, διεθνούς κύρους, οργανισμούς έκδοσης πιστοποιητικών παρουσίας στο Ιnternet. Σας συνιστούμε να το ελέγχετε
 • Για την πληρωμή των Λογαριασμών σας μέσω της Ιστοθέσης μας και αυτής της Τράπεζάς σας, παρακαλούμε να ελέγχετε και την αυθεντικότητα της Ιστοθέσης της Τράπεζάς σας
 • Για τις υπηρεσίες διαχείρισης του λογαριασμού σας (εγγραφή, αλλαγή στοιχείων, παρακολούθηση λογαριασμού), πρέπει να προβείτε σε εγγραφή χρήστη. Η εγγραφή χρήστη πραγματοποιείται αποκλειστικά με ανακατεύθυνση στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet).

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η «ΕΥΔΑΠ Α.Ε», η οποία εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, Ωρωπού 156 και στην οποία ανήκει η παρούσα Ιστοθέση (www.eydap.gr), δεσμεύεται απέναντι στους χρήστες οι οποίοι εγγράφονται σε αυτήν και καταχωρούν τα προσωπικά τους δεδομένα, σεβόμενη την ιδιωτικότητά τους και επαγρυπνώντας για την ορθή τήρηση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της, με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Όταν αναφερόμαστε σε προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί, όπως το όνομα, η διεύθυνση, το e–mail, ο αριθμός ταυτότητας του, κ.o.κ.

Όταν αναφερόμαστε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εννοούμε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς την χρήση αυτοματοποιημένων μέσω, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, δηλαδή επεξεργασία είναι η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου και της συμπεριλαμβανομένης σε αυτή δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η ενημέρωση σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.», ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση, κ.λπ.), τους σκοπούς και την νομική βάση επεξεργασίας τους, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με σκοπό την προστασία τους και τα δικαιώματα που έχουν οι χρήστες έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο, νόμιμο και διαφανή τρόπο.

Προκειμένου να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης, αποθήκευσης, μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων σας, η «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» ενθαρρύνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο να διαβάσουν την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να λάβουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

1. Ποιές πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με τον χρήστη, με ποιά νομική βάση και για ποιούς σκοπούς

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας, μέσω της παρούσης Ιστοθέσης, μόνο όταν εσείς μας τα παρέχετε και κατ’ αίτησή σας, στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, για την πληροφόρησή σας, για την μεταξύ μας επικοινωνία, για την ταυτοποίησής σας και για την διαχείριση του λογαριασμού σας.
Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στην Ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη και δεδομένα σύνδεσης, για λόγους βελτιστοποίησης και διασφάλισης της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων, ως έχουμε έννομο συμφέρον. Κατά την ως άνω επεξεργασία δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για την λειτουργία της Ιστοθέσης και την βελτιστοποίηση και διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων.
Σε καμία περίπτωση η ΕΥΔΑΠ Α.Ε δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που παρέχετε για την λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων που μπορεί να σας επηρεάσουν.
Ειδικότερα, στον Πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε μέσω της Ιστοθέσης μας, για τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις επεξεργασίας, ανά επεξεργασία:

 

Επεξεργασία

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Σκοπός επεξεργασίας

Νομική βάση επεξεργασίας

Επικοινωνία μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας
[
www.eydap.gr/CustomerService]

- Όνομα και επώνυμο
- Τηλέφωνο
- E–mail
- Οι πληροφορίες που μας παρέχετε στο πεδίο «Σχόλια»
- Οι πληροφορίες που μας παρέχετε στο υποβαλλόμενο αρχείο

 

Κατά περίπτωση

 

- Δήμος
- Διεύθυνση, αριθμός, κάθετη οδός
- Περιοχή
- Αριθμός Μετρητή
- Αριθμός Μητρώου παροχής
- Κατηγορία βλάβης
- Υποκατηγορία βλάβης

Επικοινωνία μαζί σας / Δήλωση προβλήματος ή βλάβης, που σχετίζεται με την περιοχή σας ή την παροχή σας

– Η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
– Hέννομη υποχρέωσή μας
– Το έννομο συμφέρον μας στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας και επίλυσης ζητημάτων και το γενικότερο δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στα πλαίσια λειτουργίας της

Επικοινωνία μαζί μας, μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος

- Όνομα και επώνυμο
- E–mail
- Άλλα στοιχεία που μας παρέχετε κατά βούληση
- Οι πληροφορίες που μας παρέχετε στο e–mail

Επικοινωνία για θέματα λογαριασμού και επίλυση σχετικών ζητημάτων, εξυπηρέτηση πελατών

– Η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
– Hέννομη υποχρέωσή μας
– Το έννομο συμφέρον μας, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας και επίλυσης ζητημάτων

ΕΥΔΑΠ - Ραντεβού

- Περιγραφή
- Αρ. Μητρώου Παροχής
- Όνομα και επώνυμο
- Στοιχεία επικοινωνίας (email, κινητό, τηλέφωνο)

Επικοινωνία για προσδιορισμό συγκεκριμένου ραντεβού για θέματα λογαριασμού και επίλυση σχετικών ζητημάτων, εξυπηρέτηση πελατών

– Η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
– Hέννομη υποχρέωσή μας
– Το έννομο συμφέρον μας, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας και επίλυσης ζητημάτων

Χρήση της υπηρεσίας «Click2Call»

- Όνομα και επώνυμο
- Τηλέφωνο

Επικοινωνία για θέματα λογαριασμού, για βλάβη ύδρευσης ή αποχέτευσης ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία

– Η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
– Hέννομη υποχρέωσή μας

Κράτηση για επίσκεψη

- Στοιχεία εκπαιδευτικού (όνομα, επώνυμο, e–mail)
- Στοιχεία σχολείου [όνομα, τάξη, αριθμός μαθητών, αριθμός συνοδών, τηλέφωνο, κινητό (προαιρετικά)]
- Οι πληροφορίες που μας παρέχετε στο πεδίο «Σχόλια» 

Κράτηση με σκοπό τη συμμετοχή τάξης στα περιβαλλοντικά προγράμματα της Εταιρείας, για εκπαιδευτικούς σκοπούς

– Η συγκατάθεση που παρέχετε, κατά την εγγραφή σας
– Το έννομο συμφέρον μας, στο πλαίσιο ενθάρρυνσης και ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών, για την αξιοποίηση του φυσικού πόρου

Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) σε εκπαιδευτικούς

 -Email
εκπαιδευτικού (το οποίο έχει συμπληρωθεί κατά την κράτηση για επίσκεψη)

Αποστολή ενημερώσεων για εκπαιδευτικά προγράμματα που διεξάγει η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

– Η συγκατάθεση που παρέχετε για το σκοπό αυτό

Εξόφληση λογαριασμού

Δεν αποθηκεύονται στοιχεία

Ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμού με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα μέσω ασφαλούς σελίδας Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ

 

Διόρθωση στοιχείων καταναλωτή

- Μισθωτήριο συμβόλαιο/ Ε9/ Εξουσιοδότηση διαχειριστή
- Αρ. Δελτίου Ταυτότητας
- Τηλέφωνο
- Κινητό
- Διεύθυνση (ΤΚ/ Δήμος)
- Διεύθυνση παράδοσης
- Email
- Όνομα
- Α.Φ.Μ.
- Α.Δ.Τ.

- Διόρθωση των στοιχείων σας, είτε είστε ιδιοκτήτης είτε ένοικος ακινήτου
- Ορισμός παροχής ως κοινόχρηστης
- Διόρθωση των στοιχείων διεύθυνσης παράδοσης του λογαριασμού

– Η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
– Η έννομη υποχρέωσή μας, να σας παρέχουμε πρόσβαση και δυνατότητα διόρθωσης των δεδομένων σας

Σύνδεση / Εγγραφή χρήστη στην υπηρεσία eEYDAP

* Η εγγραφή χρήστη πραγματοποιείται αποκλειστικά με ανακατεύθυνση στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet), η οποία αποστέλλει τα απαραίτητα στοιχεία σας για τον συγκεκριμένο σκοπό

Από taxisnet:

-Όνομα
-Επώνυμο
-Πατρώνυμο
-Μητρώνυμο,
-ΑΦΜ
- Έτος Γέννησης (για έλεγχο του του συννόμου ορίου ηλικίας)

Από τον χρήστη:

-κινητό
- e-mail
-τηλέφωνο
-ΑΜ παροχής/ων

Ταυτοποίηση χρήστη/πελάτη-εξυπηρέτηση υπηρεσίας

– Συγκατάθεση προς τη ΓΓΠΣ (taxisnet)
– Σύμβαση
– Έννομο συμφέρον στο πλαίσιο συναλλαγής με τον ιδιοκτήτη/υδρευόμενο

Διακανονισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών (ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος)

- Αριθμός Μητρώου παροχής
- ΑΔΤ / διαβατήριο
- ΑΦΜ
- E–mail
- Ιδιότητα (ένοικος, ιδιοκτήτης)
- Στοιχεία εξουσιοδοτούντος
- Ε9 / συμβόλαιο ιδιοκτησίας
- Μισθωτήριο
- Υπεύθυνη δήλωση (εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη)

Διακανονισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών

– Η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση

Υποβολή αιτήματος για έκτακτο ειδικό τιμολόγιο

- Α.Φ.Μ.
- Α.Μ.Κ.Α.
- Αριθμός Μετρητή
- Αριθμός Μητρώου παροχής
- Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (κατά περίπτωση αναπηρίας άνω του 67%)*

* Η ταυτοποίηση υπαγωγής στο ν. 4389/2016 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Δυνατότητα χορήγησης Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (ΕΕΤ) σε όσους δικαιούχους έχουν υπαχθεί στο ν. 4389/2016

– Η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση
– Η ρητή συγκατάθεσή σας
– Το γενικότερο δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στα πλαίσια λειτουργίας της

 

Υποβολή αναφοράς

- Οι πληροφορίες που μας παρέχετε στο πεδίο «Μήνυμα»

Προαιρετικά:
- Όνομα και επώνυμο
- Πατρώνυμο
- E–mail
- Διεύθυνση
- Αναγνωριστικό προηγούμενης σχετικής αναφοράς
- Κατηγορία
- Ημερομηνία περιστατικού
- Σχετικά αρχεία

Εξακρίβωση περιστατικών παράνομης ή παράτυπης συμπεριφοράς από επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία

– Η ρητή συγκατάθεσή σας
– Hέννομη υποχρέωσή μας για διερεύνηση περιστατικών
– Το γενικότερο δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στα πλαίσια λειτουργίας της

Αίτηση χορηγίας

- Επωνυμία φορέα
- Νομική μορφή
- Α.Φ.Μ.
- Δ.Ο.Υ.
- Πεδίο δραστηριότητας
- Οι πληροφορίες που μας παρέχετε στο πεδίο «Περιγραφή αιτήματος»
- Έναρξη δράσης
- Λήξη δράσης
-Προϋπολογισμός δράσης
- Αιτούμενο ποσό
- Ύπαρξη άλλων χορηγών
- Οι πληροφορίες που μας παρέχετε στο πεδίο «Ιστορικό φορέα»
- Αντισταθμιστικά οφέλη (έντυπα/ ηλεκτρονικά/ μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
- MediaPlan
- Υπεύθυνος επικοινωνίας (όνομα/ τίτλος/ τηλέφωνο/ email)

Αξιολόγηση αίτησης χορηγίας

– Η ρητή συγκατάθεσή σας
– Το έννομο συμφέρον μας, στο πλαίσιο της πολιτικής χορηγιών

    Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

2. Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Με κανένα τρόπο η «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» δεν θα εκμεταλλευθεί τις πληροφορίες σας και τα προσωπικά δεδομένα σας, ούτε θα διαβιβάσει αυτές σε τρίτους, παρά μόνο όταν αυτό επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Συγκεκριμένα, πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το εξουσιοδοτημένο από την Εταιρεία μας προσωπικό, το οποίο δεσμεύεται με ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, με σκοπό την διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων σας.
Κατά περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα σας δύναται να γνωστοποιηθούν σε τρίτα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), πάντως μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας και την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών της προς εσάς ή/και για την τήρηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όπως απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Κατά περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν και μόνο αν κριθεί αναγκαίο σε αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς, στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ή άσκησης των νομικών αξιώσεών της.
Επίσης, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας (ως εκτελούντες την επεξεργασία) παρέχοντας μας υπηρεσίες με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς στο πλαίσιο εξυπηρέτησης της συναλλακτικής μας σχέσης. Ειδικότερα, για την ταυτοποίηση των στοιχείων σας με σκοπό την έκδοση έκτακτου ειδικού τιμολογίου, η ΕΥΔΑΠ χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τις εταιρείας ΗΔΙΚΑ Α.Ε, ενώ για τις υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των αιτημάτων σας, η εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτες εταιρείες με στόχο την ταχύτερη ικανοποίηση του αιτήματος σας. Η «ΕΥΔΑΠ ΑΕ» διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες/τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά τον Γ.Κ.Π.Δ.2016/679 τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τόσο η Εταιρεία μας όσο και οι συνεργάτες μας, οι οποίοι υπόκεινται σε ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφείς και καθορισμένους σκοπούς.

 

3. Πώς αποθηκεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε – Διατήρηση των δεδομένων

Το πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή σας, συμπληρώνοντας την υπεύθυνη δήλωση, όπως όνομα, επώνυμο και email, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας ως χρήστης και για όσο χρόνο απαιτείται από τη φύση της παρεχόμενης από την Εταιρεία υπηρεσίας που οι ίδιοι έχετε επιλέξει, με τη ρητή επιφύλαξη διατήρησης για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία. Σε κάθε χρήση καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται, ακόμη και αν έχει κλείσει ο λογαριασμός ή δεν υπάρχει πια ανάγκη παροχής υπηρεσιών προς εσάς.

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζονται από τους σκοπούς επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες, παρά σε εξουσιοδοτημένους ανά Διεύθυνση/Υπηρεσία υπαλλήλους της Εταιρείας για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Διαβιβάζονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και συμμορφούμενοι με τους όρους της παρούσης Πολιτικής, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους της «ΕΥΔΑΠ ΑΕ» για τους αναφερόμενους σκοπούς μόνο.

 

4. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις πληροφορίες σας

Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα σας:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 Γ.Κ.Π.Δ.2016/679), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy)
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 Γ.Κ.Π.Δ.2016/679) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 Γ.Κ.Π.Δ.2016/679) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 Γ.Κ.Π.Δ.2016/679) του λογαριασμού Μέλους–Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς, υπό τις επιφυλάξεις και τους περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας
 • Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Γ.Κ.Π.Δ.2016/679), υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 Γ.Κ.Π.Δ.2016/679) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις επιφυλάξεις και τους περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 Γ.Κ.Π.Δ.2016/679), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
 • Δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1–3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr )

Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων και αποστέλλοντας το με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@eydap.gr ή με επιστολή στην διεύθυνση Ιλισίων 9, Αθήνα 157 71. Αρμόδια να απαντήσει, να επιλύσει και διευκρινίσει κάθε σας απορία είναι η κα Μαριάννα Αλμπούρα, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer–DPO). Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματα σας να υποβάλλονται σύμφωνα με τις σαφείς οδηγίες που αναγράφονται στο Έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων και να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

 

5. Πώς μεταφέρουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε διεθνώς

Η εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα είτε εντός της Ε.Ε. είτε εκτός, σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας (βάσει Απόφασης Επάρκειας ή πιστοποίησης Privacy Shield). Οιαδήποτε διαβίβαση ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ιδίως τα άρ. 44 επ. Γ.Κ.Π.Δ.2016/679. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των χρηστών με επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

6. Πώς κρατάμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς

Με γνώμονα την διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας, εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης των προσωπικών σας δεδομένων, μέσω της υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ορίζονται στο εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο. Τα δεδομένα διασφαλίζονται από την απώλεια της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της πληροφορίας.

Η «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρεί στο έπακρο το επίπεδο διασφάλισης της πληροφορίας και συμμορφώνεται ως προς τα προτεινόμενα τεχνικά μέτρα όπως είναι η κρυπτογράφηση, η ψευδωνυμοποίηση, η ανωνυμοποίηση και η ελαχιστοποίηση των δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων.

Τέλος, εφαρμόζουμε το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση στα 128 bit το οποίο διασφαλίζει το απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών και των προσωπικών σας στοιχείων.7. Αντιμετώπιση της εταιρείας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών

Η «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» με αίσθημα ευθύνης ως προς την ευαίσθητη ηλικία των παιδιών δηλώνει ότι δεν θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, χωρίς να υφίσταται προηγουμένως η συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου παιδιού.
Επισημαίνεται, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) Γ.Κ.Π.Δ.2016/679, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 15 ετών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανήλικος είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου (βλ. άρ. 8 Γ.Κ.Π.Δ.2016/679 συνδυαστικά με το άρ. 21 ν. 4624/2019).

 

8. Cookies

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies στην ιστοθέση μας, παρακαλούμε ενημερωθείτε από την Πολιτική Cookies.

 

9. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τις ακόλουθες σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media):

 

 


Όσον αφορά ορισμένες επεξεργασίες, η «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των πλατφορμών των ως άνω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργούμε από κοινού ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων σας, όπως ορίζεται στη διάταξη του άρ. 26 Γ.Κ.Π.Δ.2016/679.
Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε μόνο δυνατότητα περιορισμένης επιρροής. Επομένως, δρούμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που διαθέτουμε και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαχειρίζεται την συνολική πληροφοριακή υποδομή της εκάστοτε υπηρεσίας/πλατφόρμας και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, εφαρμόζει τις δικές του Πολιτικές Απορρήτου, στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε για περαιτέρω πληροφόρησή σας:

Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram https://help.instagram.com/519522125107875
Twitter https://twitter.com/en/privacy
YouTube  https://www.youtube.com/yt/about/policies/
LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Η «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» δεν επεξεργάζεται για άλλους σκοπούς πέραν της ενημέρωσης και εξυπηρέτησής σας (όπου υφίσταται η δυνατότητα αυτή π.χ. επικοινωνία μαζί μας με αποστολή μηνύματος ή ανάρτηση σχολίου) τα δεδομένα που εσείς παρέχετε κατά την είσοδο και επίσκεψή σας στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η επεξεργασία διενεργείται βάσει του εννόμου συμφέροντος της «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.», στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας και επίλυσης ζητημάτων που μας υποβάλλετε.

 

10. Γνωστοποίηση του υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων και άσκησης δικαιωμάτων του χρήστη

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (βλ. παράγραφο 5 της παρούσας Δήλωσης) ή να ενημερωθείτε/πληροφορηθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας με αποστολή e-mail στη διεύθυνση dpo@eydap.gr.
Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών δεδομένων είναι η Μαριάννα Αλμπούρα, η οποία θα είναι σε θέση να απαντήσει στις απορίες ή αιτήματα σας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της, κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος σας, να προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Η εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες που υφίσταται έννομη υποχρέωση της ή άσκηση νομίμων αξιώσεων ή εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

 

11. Επικαιροποίηση Πολιτικής

Η «ΕΥΔΑΠ A.E.» διατηρεί μονομερώς το δικαίωμά της να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί την παρούσα πολιτική και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της, εναρμόνιση της με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εσωτερικής και κοινοτικής) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προς τούτο, παρακαλούμε όπως ελέγχετε την παρούσα Πολιτική απορρήτου και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων τακτικά προκειμένου να ενημερώνεστε για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.


Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Διεύθυνση: Ωρωπού 156,
Τηλέφωνο: 210 2144444
E–mail: grammateia@eydap.gr

B) Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO):
Μαριάννα Αλμπούρα
E–mail: dpo@eydap.gr
Τηλέφωνο: 210 7495155 & 210 7495156

Γ) Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) :
Γραφεία: Κηφισίας 1–3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30–210 6475600
Fax: +30–210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

 

 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβρης 2021

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας