ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΘΕΣΗΣ

Εάν συνεχίσετε την πλοήγηση στις Ιστοσελίδες μας, τότε συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και συνθήκες χρήσης:

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της Ιστοθέσης της να είναι ενημερωμένο. Η πληροφορία που περιέχεται στις Ιστοσελίδες μας αποσκοπεί στη γενικότερη ενημέρωση των επισκεπτών της. Αλλαγές και προσθήκες μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή χωρίς κάποια υποχρέωση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για ιδιαίτερη ενημέρωση ή επισήμανση.

Το λογότυπο, το περιεχόμενο, τα στοιχεία και ο κώδικας των Ιστοσελίδων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και χρήση τους από τρίτους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της.

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε η Ιστοθέση της να είναι προστατευμένη από κακόβουλες επιθέσεις και ιούς και να είναι συνεχώς σε καλή λειτουργία. Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εν τούτοις δεν θα έχει καμμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν τεχνικών ή άλλων ανωμαλιών ή μη διαθεσιμότητάς της.

Η πλοήγηση και χρήση της Ιστοθέσης μας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη της.

Η Ιστοθέση μας για διευκόλυνση των επισκεπτών της παρέχει Χρήσιμους Συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Για τις παρατηρήσεις σας σε σχέση με το περιεχόμενο της Ιστοθέσης μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Για οποιαδήποτε προβλήματα ή δυσλειτουργίες που τυχόν διαπιστώσετε κατά τη χρήση της Ιστοθέσης μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΑΣ

 • Προστατεύετε τον υπολογιστή σας με προγράμματα antivirus και antispyware και φροντίστε για τη συχνή ενημέρωσή τους με τις τελευταίες εκδόσεις.
 • Μην παρασύρεστε από συνδέσμους (links) που πιστεύετε ότι θα σας οδηγήσουν στην Ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Πάντα πληκτρολογείτε τη διεύθυνση της Ιστοθέσης μόνοι σας (www.eydap.gr) και όχι μέσω σύνδεσης (link), ειδικά αν σας σταλεί μέσω e-mail ή δημοσιεύεται σε ιστοσελίδες άλλων εταιρειών, μηχανών αναζήτησης κλπ.
 • Η αυθεντικότητα της Ιστοθέσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εξασφαλίζεται με το πιστοποιητικό της Thawte, έναν από τους μεγαλύτερους, διεθνούς κύρους, οργανισμούς έκδοσης πιστοποιητικών παρουσίας στο Ιnternet. Σας συνιστούμε να το ελέγχετε.
 • Για την πληρωμή των Λογαριασμών σας μέσω της Ιστοθέσης μας και αυτής της Τράπεζάς σας, παρακαλούμε να ελέγχετε και την αυθεντικότητα της Ιστοθέσης της Τράπεζάς σας.


ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η «ΕΥΔΑΠ Α.Ε», η οποία εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, Ωρωπού 156 και στην οποία ανήκει η παρούσα ιστοθέση (www. eydap.gr) δεσμεύεται απέναντι στους χρήστες οι οποίοι εγγράφονται σε αυτήν και καταχωρούν τα προσωπικά τους δεδομένα, σεβόμενη την ιδιωτικότητά τους και επαγρυπνώντας για την ορθή τήρηση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Όταν αναφερόμαστε σε προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί, όπως το όνομα, η διεύθυνση, το email, ο αριθμός ταυτότητας του κoκ. Φυσικά, η ΕΥΔΑΠ ποτέ δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την συγκατάθεση σας ή χωρίς να είστε πελάτες της ή χωρίς οι ίδιοι να έχετε δώσει στην εταιρεία τα δεδομένα σας.

Όταν αναφερόμαστε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εννοούμε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσω, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, δηλαδή επεξεργασία είναι η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου και της συμπεριλαμβανομένης σε αυτή δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η ενημέρωση σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση), τα μέσα προστασίας τους και τα δικαιώματα που έχουν οι χρήστες έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

Προκειμένου να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης, αποθήκευσης, μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων σας, η ΕΥΔΑΠ ενθαρρύνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της και κάθε ενδιαφερόμενο να διαβάσουν την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών δεδομένων προκειμένου να λάβουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
 

1. Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με το χρήστη και πώς τις χρησιμοποιούμε

Συλλέγουμε τα δεδομένα μέσω της καταχώρησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ιστοθέσης («Σύνδεση/ εγγραφή»), όπου για πληροφόρηση για παροχές απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης, ενώ για τηλεμέτρηση απαιτείται η συμπλήρωση επωνυμίας, ΑΦΜ, ονόματος και επωνύμου εκπροσώπου, τηλεφώνου, email και AM παροχών, προκειμένου να γίνει εγγραφή και να παρέχεται ενημέρωση για τους λογαριασμούς και τις καταναλώσεις του εκάστοτε χρήστη.
Σημείωση: Η ακρίβεια και το αληθές των δεδομένων εναπόκειται στο χρήστη αλλά επιβεβαιώνεται και στα συστήματα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση με τους μετρητές. Στη συνέχεια, η ταυτοποίηση του χρήστη και η πρόσβασή του στις σελίδες που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πραγματοποιείται με τον Κωδικό Χρήστη (User Name) και τον Μυστικό Κωδικό (Password), τον οποίο συνιστάται να τον αλλάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα προσωπικά δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη συγκατάθεση σας ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

 
2. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας βασιζόμενοι σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις :
 

 • όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας μας (παραπομπή στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας)
 • σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε βάσει των δικαιωμάτων σας ως αναλυτικά παρατίθενται πιο κάτω ανά πάσα στιγμή μέσω των Ρυθμίσεων (παραπομπή στις ρυθμίσεις όπου θα γίνεται ανάλυση αυτού)
 • όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις
 • όπως απαιτείται για τα δικά μας έννομα συμφέροντα (ή τρίτων), εκτός αν τα δικά σας συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα ή θεμελιώδεις ελευθερίες που υπαγορεύουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.
   

Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από την eydap.gr συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

 
3. Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Mε κανένα τρόπο η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δε θα εκμεταλλευθεί τις πληροφορίες σας ούτε θα διαβιβάσει αυτές σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που σημειώνονται στην παρούσα Πολιτική.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας (ως εκτελούντες την επεξεργασία) παρέχοντας μας υπηρεσίες με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς. Η εταιρεία μας διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά τον ΓΚΠΔ τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τόσο η εταιρεία μας όσο και οι συνεργάτες μας, οι οποίοι υπόκεινται σε ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφείς και καθορισμένους σκοπούς.

 
4. Πώς αποθηκεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε - Διατήρηση των δεδομένων

Το πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή σας, συμπληρώνοντας την υπεύθυνη δήλωση, όπως όνομα, επώνυμο και email, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας ως χρήστη και για όσο χρόνο απαιτείται από τη φύση της παρεχόμενης από την Εταιρεία υπηρεσίας που οι ίδιοι έχετε επιλέξει, με τη ρητή επιφύλαξη διατήρησης για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία. Σε κάθε χρήση καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται, ακόμη και αν έχει κλείσει ο λογαριασμός ή δεν υπάρχει πια ανάγκη παροχής υπηρεσιών προς εσάς.

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζονται από τους σκοπούς επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες, παρά σε εξουσιοδοτημένους ανά υπηρεσία υπαλλήλους της Εταιρείας για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Διαβιβάζονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και συμμορφούμενοι με τους όρους της παρούσης Πολιτικής, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ για τους αναφερόμενους σκοπούς μόνο.

 
5. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις πληροφορίες σας

Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα σας:
 

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (PrivacyPolicy)
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) του λογαριασμού Μέλους- Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς
 • Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
 • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr )

Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@eydap.gr ή με επιστολή στην διεύθυνση Ιλισίων 9, Αθήνα 157 71. Αρμόδια να απαντήσει, να επιλύσει και διευκρινίσει κάθε σας απορία είναι η κα Αικατερίνη Βλαστάρη, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO). Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματα σας να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της ΕΥΔΑΠ να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

 
6. Πώς μεταφέρουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε διεθνώς

Η εταιρεία δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα είτε εντός της Ε.Ε. είτε εκτός, σε τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των χρηστών με επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 
7. Πώς κρατάμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς

Με γνώμονα τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας, εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης των προσωπικών σας δεδομένων, μέσω της υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ορίζει ο ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα διασφαλίζονται από την απώλεια της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της πληροφορίας.

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρεί στο έπακρο το επίπεδο διασφάλισης της πληροφορίας και συμμορφώνεται ως προς τα προτεινόμενα τεχνικά μέτρα όπως είναι η κρυπτογράφηση, η ψευδωνυμοποίηση, η ανωνυμοποίηση και η ελαχιστοποίηση των δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων.

Τέλος, εφαρμόζουμε στις διαδραστικές Ιστοσελίδες (Ο Λογαριασμός σας, Διόρθωση Στοιχείων, Οι Παροχές σας και Τηλεμέτρηση) το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση στα 128 bit το οποίο διασφαλίζει το απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών και των προσωπικών σας στοιχείων.

Η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται σε συνεχή εναρμόνιση και συμμόρφωση με τους όρους του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και καταβάλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την συμμόρφωση με αυτόν.

 
8. Αντιμετώπιση της εταιρείας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών

Η ΕΥΔΑΠ με αίσθημα ευθύνης ως προς την ευαίσθητη ηλικία των παιδιών δηλώνει ότι δεν θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών, χωρίς να υφίσταται προηγουμένως η συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου παιδιού.

 
9. Cookies

Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή ιστού σας (browser) και περιέχουν πληροφορίες για την προηγούμενη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο, είτε στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είτε σε ιστοσελίδες τρίτων.

Η ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δεν συλλέγει και δεν διαβιβάζει σε τρίτους, πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν την προηγούμενη πλοήγηση σας στο διαδίκτυο όπως είναι τα αρχεία cookies.

 
10. Γνωστοποίηση του υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων και άσκησης δικαιωμάτων του χρήστη

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (βλ. παράγραφο αρ. 5 της παρούσας Δήλωσης) ή να ενημερωθείτε/πληροφορηθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας με αποστολή email στη διεύθυνση dpo@eydap.gr. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών δεδομένων ορίζεται η Αικατερίνη Βλαστάρη, η οποία θα είναι σε θέση να απαντήσει στις απορίες ή αιτήματα σας.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της, κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος σας, να προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Η εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες που υφίσταται έννομη υποχρέωση της ή άσκηση νομίμων αξιώσεων ή εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Η ΕΥΔΑΠ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα της να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί την παρούσα πολιτική και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της, εναρμόνιση της με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εσωτερικής και κοινοτικής) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προς τούτο, παρακαλούμε όπως ελέγχετε την παρούσα Πολιτική απορρήτου και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων τακτικά προκειμένου να ενημερώνεστε για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

 

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:


Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Διεύθυνση: Ωρωπού 156,
Τηλέφωνο: 210 2144444
E-mail: grammateia@eydap.gr


B) Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO):
Αικατερίνη Βλαστάρη
E-mail: dpo@eydap.gr


Γ) Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) :

Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr