ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για τη δική σας διευκόλυνση, σας προσφέρει πολλούς εναλλακτικούς τρόπους εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης. Έτσι, ο λογαριασμός σας, μπορεί να εξοφληθεί:
 


Μην Ξεχνάτε
Ο λογαριασμός μετά τη λήξη προθεσμίας πληρωμής του επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Στην περίπτωση αυτή η ΕΥΔΑΠ ΑΕ έχει το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης χωρίς άλλη ειδοποίηση και ο πελάτης χρεώνεται με τα έξοδα διακοπής - επανασύνδεσης. Κατά την επαναφορά της υδροδότησης, πρέπει οι βρύσες του υδροδοτούμενου ακινήτου να είναι κλειστές.