ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνολογίας
Επικοινωνία Εγγεγραμμένων Καταναλωτών
Τηλ. 1022 για περιοχές εντός Αττικής (ή 210-2144444 για περιοχές εκτός Αττικής και Εξωτερικό)
e-mail: 1022@eydap.gr

( Για θέματα βλαβών - λογαριασμών - ή άλλο πατήστε εδώ )