ΓΙΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ:
  
Η υπηρεσία απευθύνεται σε μεγάλους καταναλωτές (δήμους, μεγάλες εταιρίες κλπ) και όχι σε ιδιώτες.

Εάν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις, δηλαδή:

  • σε παροχή υδροληψίας σας έχει εγκατασταθεί μετρητής αυτόματης αποστολής ενδείξεων
  • έχετε ειδοποιηθεί για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής καταμέτρησης της παροχής

τότε με την εγγραφή σας στην υπηρεσία αυτή σας παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθείτε μέσω της Ιστοθέσης μας την ημερήσια ένδειξη των μετρητών και την προκύπτουσα κατανάλωσή σας, όπως επίσης και τα διαγράμματα παροχής και πίεσης.

Εάν επιπλέον εγγραφείτε και στην υπηρεσία "Οι Παροχές σας" σας δίνεται η δυνατότητα με τους ίδιους κωδικούς να ενημερώνεστε για τους λογαριασμούς και τις καταναλώσεις όλων των παροχών σας (τηλεμέτρησης και συμβατικής καταμέτρησης) και να αποκτήσετε την δυνατότητα ενεργοποίησης ηλεκτρονικής ειδοποίησης για κάθε μία από αυτές.

Εγγραφή στην υπηρεσία "Παροχές με Τηλεμέτρηση"