ΓΙΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ:
  
Η υπηρεσία απευθύνεται σε μεγάλους καταναλωτές (δήμους, μεγάλες εταιρίες κλπ) και όχι σε ιδιώτες.

Πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις, δηλαδή:

  • σε παροχή υδροληψίας σας έχει εγκατασταθεί μετρητής αυτόματης αποστολής ενδείξεων
  • έχετε ειδοποιηθεί για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής καταμέτρησης της παροχής

Η υπηρεσία Τηλεμέτρησης περιλαμβάνεται πλέον στις υπηρεσίες που σας διατίθενται με την εγγραφή σας στο eΕΥΔΑΠ . Αναλυτικότερα, σας δίνεται η δυνατότητα να ενημερώνεστε για τους λογαριασμούς και τις καταναλώσεις όλων των παροχών σας (τηλεμέτρησης και συμβατικής καταμέτρησης) και να αποκτήσετε την δυνατότητα ενεργοποίησης ηλεκτρονικής ειδοποίησης για κάθε μία από αυτές.