ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνολογίας
Επικοινωνία Καταναλωτών Τηλεμέτρησης
Ωρωπού 156
11146 Γαλάτσι
Τηλ. 1022 για περιοχές εντός Αττικής (ή 210-2144444 για περιοχές εκτός Αττικής και Εξωτερικό)
Fax 210-214.4312
e-mail: 1022@eydap.gr