ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 2021

Με την ερώτηση “Τι είναι το νερό για εσένα;” ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, καλεί τους πολίτες του κόσμου να ευαισθητοποιηθούν και να κινητοποιηθούν για την προστασία του, στην φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Με αφορμή τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στον τομέα της υγείας,  που υπογράμμισαν παγκοσμίως την προσοχή στην επιμελή τήρηση των κανόνων υγιεινής, το νερό αναδείχθηκε, για ακόμη μια φορά, ο απαραίτητος σύμμαχος για την υγεία μας, τη ζωή μας και τη φροντίδα των αναγκών μας.

Καταγράφοντας όλους τους διαφορετικούς τρόπους που το νερό ωφελεί τη ζωή και τις ανάγκες μας, μπορούμε να το εκτιμήσουμε σωστά και να το χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά, ώστε να το προστατεύσουμε.

Στην ερώτηση “τι είναι το νερό” για εμάς, στην ΕΥΔΑΠ, τονίζουμε πως το νερό είναι θεμελιώδες αγαθό, απαραίτητο για τη διατήρηση της ζωής, της ευημερίας και της υγιεινής μέσα στις κοινωνίες. Η διαχείριση και αδιάλειπτη παροχή πόσιμου νερού άριστης ποιότητας, υγιεινού και καθαρού, είναι το βασικό μας μέλημα.

Ανταποκρινόμαστε σε αυτό και απέναντι σε εκατομμύρια πελάτες, με αίσθημα ευθύνης και με διαρκείς επενδύσεις στην τεχνολογία, στην αναβάθμιση των δικτύων μας και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Έχοντας διαμορφώσει το απαραίτητο πλαίσιο ελέγχων, εξασφαλίζουμε ότι το νερό που διατίθεται στους καταναλωτές είναι ασφαλές και ανώτερο ποιοτικά. Για το λόγο αυτό, διενεργούμε ελέγχους σε πολλά σημεία του υδροδοτικού συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται ότι το νερό από τους ταμιευτήρες μέχρι και την είσοδό του στις εγκαταστάσεις μας, και από τις εγκαταστάσεις μέχρι τη βρύση των καταναλωτών, είναι ανώτερο ποιοτικά και ασφαλές για όλους.

Στα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες μεθόδους χημικής ανάλυσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται με υψηλή ευαισθησία και επαναληψιμότητα, η ακρίβεια κατά τον προσδιορισμό των στοιχείων που απαιτούνται κατά την ανάλυση των δειγμάτων νερού. Από τα αποτελέσματα περίπου 130.000 προσδιορισμών σε περίπου 10.000 δείγματα πόσιμου και 2.000 δείγματα ανεπεξέργαστου νερού ετησίως, η ΕΥΔΑΠ τεκμηριώνει και πιστοποιεί την ποιότητα του νερού της Αθήνας.

Στην ΕΥΔΑΠ φροντίζουμε καθημερινά, ώστε το νερό που πίνουμε και χρησιμοποιούμε, εμείς και τα παιδιά μας να είναι, όχι μόνο σε απόλυτη συμφωνία με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και ένα από τα καθαρότερα νερά της Ευρώπης, αναδεικνύοντας έτσι την αξία και τη σημασία του.